cover-photo profile-photo
Erdem İnanç

Makerspace Manager | 3D Printing Expert

About

Works for Sabanci Univ

BSc at ITU

MSc at Sabanci Univ

Lives in Istanbul

STL Formatı ve Mesh Nedir?

20 Jan 2015

STL Formatı ve Mesh Nedir?

Üç boyutlu yazıcı alanında en sık karşılaştığımız terimlerin başında “mesh” ve “STL formatı” geliyor. “.stl uzantısı” “ Stereolithography “ kelimesinin kısaltması olmakla beraber, 3D yazıcılarda şu an için kullanılmakta olan en yaygın format. “Şu an için” dememin sebebi ise, STL dosyalarının renk kodu taşımamalarıdır. 3D yazıcılardaki hızlı ilerleme çok renkli makinaların yaygınlaşmasına sebep olabileceğinden .stl uzantısı maziye karışabilir.

STL Nedir?

STL dosyaları üç boyutlu bir objeyi üçgensel olarak ifade ederler. Üç boyutlu objedeki yüzeyler mantıksal dizi içerisinde çok sayıda üçgene bölerler. Her üçgen kendi normali ve üç noktayla temsil edilir. Bir “.stl dosyası” üçgenleri oluşturan noktaların XYZ koordinatlarını ve normallerini toplu olarak içerir. STL dosyaları objeleri meshlerle ifade etmektedir.

Bir objedeki üçgenlerin sayısı arttıkça objedeki detay seviyesi artar. Bu sebeple kaliteli bir yüzey elde etmek için genellikle çok sayıda üçgene ve onların normallerine ihtiyaç vardır.